PRIVACY

SEMAJA'S GYM, gevestigd op de Watergoorweg 108N - 3861MA in Nijkerk en geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66072301, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons.
Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.
Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.
Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail: semajasgym@gmail.com 

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

 • Een lidmaatschap aanvraagt
 • Zich inschrijft voor een proefles
 • Als lid een wijziging in het ledenportaal doorgeeft of een daarvoor bestemd formulier invult
 • Zich inschrijft voor een wedstrijd en/of evenement/activiteit
 • Als lid onze website/facebook bezoekt
 • Als lid contact met ons opneemt d.m.v.  e-mail en/of telefoon en overige contactmomenten

Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

 • Voornaam en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Gegevens t.b.v. intake (waaronder medische gegevens)
 • Informatie met betrekking tot uw lidmaatschap
 • Lidmaatschapsnummer
 • Gegevens ouder / verzorger: email adres en telefoonnummer bij jeugdleden
 • Medicatie gebruik en meldingen omtrent gezondheid welke bij inschrijving worden doorgegeven

 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

 • Lidmaatschap te effectueren
 • Doorgegeven wijzigingen in het lidmaatschap te verwerken
 • E-mail berichten te versturen vanuit ledenadministratie 
 • Verbetering van onze dienstverlening

 

BEWAREN VAN UW GEGEVENS
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere
wetgeving die het bewaren verplicht

DERDEN
Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden: 

 • GriB : ons ledenadministratie systeem waarin uw lidmaatschap is geregistreerd.
  Tevens wordt deze applicatie ook gebruikt om leden in te checken voor een les en de aanwezigheid te controleren.

INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR
U kunt contact opnemen met ons via semajasgym@gmail.com voor:

 • Meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken
 • Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring
 • Inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken
 • Correctie, beperking, wissen of overdracht van uw gegevens
 • Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens 

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS
SEMAJA'S GYM treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

MINDERJARIGEN
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.


WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze
privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen